2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

Προσέλευση μαθητών/τριών στο σχολείο για τον Αγιασμό

 

Αγαπητοί/ές κηδεμόνες,

Τη Δευτέρα 13/09/2021 οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν  στο σχολείο στις 08:30 (φορώντας υποχρεωτικά ΜΑΣΚΑ σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου) και θα κατευθυνθούν στις αίθουσες που θα τους υποδείξουν εκπαιδευτικοί που θα βρίσκονται στην είσοδο. Θα τους υποδεχτούν στις αίθουσες οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί των τμημάτων, θα τελεστεί ο Αγιασμός και θα διανεμηθούν τα σχολικά βιβλία. Για το λόγο αυτό καλό είναι να προσέλθουν τα παιδιά με τις σχολικές τσάντες τους.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να επιδεικνύουν εντός της τάξης πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή τη σχολική κάρτα COVID-19 αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για τους/τις μαθητές/τριες, εκτός από όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους  ή έχουν ιστορικό νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου, διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ημέρα του Αγιασμού.

Οι μαθητές/τριες  θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου ως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των τριών επόμενων εβδομάδων (13-3/10), δηλαδή ολόκληρου του Σεπτεμβρίου. 

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τη σχετική ΚΥΑ.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2021/20210910_fek_4187_2021.pdf

Καλή σχολική χρονιά!

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Αγαπητοί/ές κηδεμόνες, 

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των παιδιών σας στο σχολείο μας, παρακαλείστε μέχρι την έναρξη των μαθημάτων να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@2lyk-kiatou.kor.sch.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά (συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα όπου απαιτείται). Διαφορετικά, και κατόπιν συνεννόησης, μπορείτε να προσκομίσετε αυτοπροσώπως, όσα δικαιολογητικά απαιτούνται για την οριστική εγγραφή μέχρι την έναρξη των μαθημάτων .

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα, με του οποίου τους κωδικούς TAXIS έγινε η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, που θα εκδώσετε μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese  και στην οποία θα επικολλήσετε το κείμενο του συνημμένου υποδείγματος, αφού το συμπληρώσετε με τα ζητούμενα στοιχεία.

 2. Υπεύθυνη Δήλωση έτερου κηδεμόνα ότι «εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί».

 

 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας για την Α΄ τάξη Λυκείου (ή και για τις άλλες τάξεις αν δεν έχει ήδη υποβληθεί). Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο.

 4. Την «Ηλεκτρονική Αίτηση» εγγραφής από το e-eggrafes.

 5. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή/τριας (ΜΟΝΟ για τους μαθητές της Α΄ λυκείου) από παιδίατρο (για παιδιά ως 16 ετών), παθολόγο, η ιατρό γενικής ιατρικής. (Μπορεί να κατατεθεί στο σχολείο και από τους μαθητές κατά την έναρξη των μαθημάτων και το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου) .

Επισημαίνεται ότι, αν η Υπεύθυνη Δήλωση του «έτερου κηδεμόνα», η ταυτότητα ή το πιστοποιητικό ή η ηλεκτρονική αίτηση έχουν ήδη υποβληθεί, δεν χρειάζεται να τα στείλετε εκ νέου.Πρόσθετες οδηγίες για self-test προς κηδεμόνες και ενήλικους μαθητές

 

Με βάση και την πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι κηδεμόνες και οι ενήλικοι μαθητές/τριες ενημερώνουν υποχρεωτικά και με κάθε πρόσφορο μέσο τον Διευθυντή ή την Υποδιευθύντρια του σχολείου για  κάθε περίπτωση απουσίας των μαθητών/τριών και οπωσδήποτε στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, στην οποία έχουν υποβληθεί οι μαθητές/τριες, είναι θετικό, ώστε να σας δοθούν περισσότερες οδηγίες.

Υπενθυμίζουμε ότι διατίθενται ήδη δωρεάν στα φαρμακεία τα επόμενα αυτοδιαγνωστικά τεστ για τους δικαιούχους, τα οποία καλούνται να παραλαμβάνουν, προκειμένου να υποβληθούν σε διαδικασία αυτοελέγχου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Προκειμένου να μην καθυστερεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη το πρωί η έναρξη του μαθήματος λόγω του ελέγχου των Σχολικών καρτών για COVID-19, από τους εκπαιδευτικούς, και για τη διευκόλυνση τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών, σας παρακαλούμε να έχει προηγηθεί το Self-testμε βάση τις οδηγίες των εγκυκλίων και της ιστοσελίδας https://self-testing.gov.gr/#mathites και να έχουν εφοδιαστεί τα παιδιά με μια καινούργια κάθε φορά Σχολική Κάρτα για COVID-19 (χωρίς αλλοιώσεις ούτε με απλή διόρθωση της ημερομηνίας της προηγούμενης κάρτας) και να περιέχει τις ημερομηνίες α) διεξαγωγής του νέου self-test και β) της σύνταξης της νέας κάρτας και οπωσδήποτε, σε περίπτωση χειρόγραφης κάρτας, ΥΠΟΓΡΑΦΗ κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή.

Υπενθυμίζουμε ότι οι κηδεμόνες και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID-19» (και ΟΧΙ τη Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 , που αφορά εκπαιδευτικούς και λοιπούς εργαζομένους του σχολείου, ούτε τη Δήλωση αποτελέσματος self-test για εργαζομένους ) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 ή αδυναμίας εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες ή ενήλικοι μαθητές/τριες θα μπορούν να συντάσσουν και να υπογράφουν χειρόγραφη δήλωση σε ένα απλό φύλλο χαρτί που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, τα ονοματεπώνυμα τόσο του κηδεμόνα όσο και του παιδιού, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, το οποίο εναλλακτικά μπορούν να εκτυπώσουν,  να συμπληρώσουν και να υπογράψουν.

 

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους/τις μαθητές/τριες ότι σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο θα πρέπει να έχουν μαζί τους στο σχολείο τη Σχολική κάρτα για COVID-19 όχι μόνο κατά τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη, οπότε γίνεται ο πρώτος έλεγχος, αλλά και καθημερινά, ώστε να την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς σε κάθε ζήτηση μέχρι τη διενέργεια του επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και τη σύνταξη νέας κάρτας. Ειδικά θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξουν στον/ην εκπαιδευτικό της τάξης τη Σχολική κάρτα για COVID-19 με την προσέλευσή τους στο σχολείο, αν δεν προσέλθουν την πρώτη ώρα ή την πρώτη ημέρα ελέγχου.


 Επαναλειτουργία Λυκείου από 12/4/2021 και self test

Eπαναλειτουργία του σχολείου από Δευτέρα 12/04/2021 με το ωράριο της διά ζώσης εκπαίδευσης (08:25-13:50) και με υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Οι μαθητές/τριες θα κάνουν self-tests δύο φορές την εβδομάδα στο σπίτι τους. Γονείς και ενήλικοι μαθητές  θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρίζοντας πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ. Θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Οι μαθητές/τριες θα φέρουν τη σχολική κάρτα μονίμως μαζί τους. Θα την επιδεικνύουν  στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Δείτε σχετικό βίντεο στο https://youtu.be/uqy9EtE1uuE 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι κηδεμόνες  θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα δηλώνεται στη σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία θα γίνεται μετάβαση σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Φυσικά θα ενημερώνεται και το σχολείο.

Για τους ανήλικους μαθητές Λυκείου, τα self-tests θα παραλαμβάνουν δωρεάν γονείς και κηδεμόνες με τον ΑΜΚΑ των μαθητών από τα φαρμακεία. Για τους ενήλικους μαθητές των Λυκείων, έχουν ξεκλειδωθεί τα ΑΜΚΑ τους μέχρι τους γεννηθέντες του έτους 2000 (μέχρι 21 ετών). Οι υπόλοιποι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές θα απευθύνονται για rapid test σε κάποια Δομή Υγείας (π.χ. Κέντρο Υγείας Κιάτου) ή σε Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. 


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘ

14-04-21 Δεύτερο αυτοδιαγνωστικό τεστ για όσους προσέλθουν αύριο, Πέμπτη 15/4, στα Λύκεια όλης της χώρας

11-04-21 Άνοιξε η πλατφόρμα δήλωσης αποτελέσματος self-test για την επιστροφή στα Λύκεια

10-04-21 Self-tests: επιστροφή όλων στο σχολείο με ασφάλεια

 Η ΚΥΑ σε μορφή pdf

 Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdfΤηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306
Δωρεάν και Ανώνυμη 24ωρης λειτουργίας


Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

1. Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία στο διαδίκτυο

2. Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση

3. Οδηγίες για την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

4. Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ, Εγκύκλιος, Σχετική Ιστοσελίδα ΥΠΑΙΘ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ (κηδεμόνες κλπ)

ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Η ΜΕΣΩ EMAIL. 
ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.


Οδηγίες για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων


 

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ

Πρόσθετες οδηγίες για self-test προς κηδεμόνες και ενήλικους μαθητές

17/04/2021

 

Αγαπητοί/κηδεμόνες,

 

Σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα σχετικά με το θέμα συνημμένα έγγραφα.

Με βάση και την πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι κηδεμόνες και οι ενήλικοι μαθητές/τριες ενημερώνουν υποχρεωτικά και με κάθε πρόσφορο μέσο τον Διευθυντή ή την Υποδιευθύντρια του σχολείου για  κάθε περίπτωση απουσίας των μαθητών/τριών και οπωσδήποτε στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, στην οποία έχουν υποβληθεί οι μαθητές/τριες, είναι θετικό, ώστε να σας δοθούν περισσότερες οδηγίες.

Υπενθυμίζουμε ότι διατίθενται ήδη δωρεάν στα φαρμακεία τα επόμενα αυτοδιαγνωστικά τεστ για τους δικαιούχους, τα οποία καλούνται να παραλαμβάνουν, προκειμένου να υποβληθούν σε διαδικασία αυτοελέγχου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Προκειμένου να μην καθυστερεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη το πρωί η έναρξη του μαθήματος λόγω του ελέγχου των Σχολικών καρτών για COVID-19, από τους εκπαιδευτικούς, και για τη διευκόλυνση τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών, σας παρακαλούμε να έχει προηγηθεί το Self-testμε βάση τις οδηγίες των εγκυκλίων και της ιστοσελίδας https://self-testing.gov.gr/#mathites και να έχουν εφοδιαστεί τα παιδιά με μια καινούργια κάθε φορά Σχολική Κάρτα για COVID-19 (χωρίς αλλοιώσεις ούτε με απλή διόρθωση της ημερομηνίας της προηγούμενης κάρτας) και να περιέχει τις ημερομηνίες α) διεξαγωγής του νέου self-test και β) της σύνταξης της νέας κάρτας και οπωσδήποτε, σε περίπτωση χειρόγραφης κάρτας, ΥΠΟΓΡΑΦΗ κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή.

Υπενθυμίζουμε ότι οι κηδεμόνες και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID-19» (και ΟΧΙ τη Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 , που αφορά εκπαιδευτικούς και λοιπούς εργαζομένους του σχολείου, ούτε τη Δήλωση αποτελέσματος self-test για εργαζομένους ) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 ή αδυναμίας εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες ή ενήλικοι μαθητές/τριες θα μπορούν να συντάσσουν και να υπογράφουν χειρόγραφη δήλωση σε ένα απλό φύλλο χαρτί που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, τα ονοματεπώνυμα τόσο του κηδεμόνα όσο και του παιδιού, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, το οποίο εναλλακτικά μπορούν να εκτυπώσουν,  να συμπληρώσουν και να υπογράψουν.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους/τις μαθητές/τριες ότι σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο θα πρέπει να έχουν μαζί τους στο σχολείο τη Σχολική κάρτα για COVID-19 όχι μόνο κατά τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη, οπότε γίνεται ο πρώτος έλεγχος, αλλά και καθημερινά, ώστε να την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς σε κάθε ζήτηση μέχρι τη διενέργεια του επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και τη σύνταξη νέας κάρτας.Ειδικά θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξουν στον/ην εκπαιδευτικό της τάξης τη Σχολική κάρτα για COVID-19 με την προσέλευσή τους στο σχολείο, αν δεν προσέλθουν την πρώτη ώρα ή την πρώτη ημέρα ελέγχου.

Επιλογές

  |   πάνω  |   επόμενο »

Powered by CMSimple | Επιμέλεια: Μαρία Βελέντζα - Γεώργιος Θεοφιλόπουλος