2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα > ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ Σχολικού Έτους 2020-2021

(εγκεκριμένος από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης και τη ΔΔΕ Κορινθίας)

1ος Αξονας
Προσέλευση στο σχολείο
Παραμονή ή αποχώρηση από αυτό


1α) Οι μαθητές/τριες προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο τους όπου και παραμένουν καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου. Όσοι/ες προσέρχονται με καθυστέρηση για λόγους συγκοινωνιακούς παίρνουν άδεια από τον διευθυντή για να προσέλθουν στην τάξη και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει ευθύνη του/ης μαθητή/τριας, η απουσία δεν λαμβάνεται υπόψη. Όσοι/ες προσέρχονται με καθυστέρηση για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπαίνουν στην τάξη τους, όπου και παραμένουν για λόγους ασφάλειας, ενώ ο διδάσκων/σκουσα κρίνει και αποφασίζει για την καταχώριση ή μη απουσίας στον/ην μαθητή/τρια.
1β) Οι μαθητές/τριες δύνανται να αποχωρήσουν από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αφού προηγηθεί επικοινωνία και ενημέρωση του κηδεμόνα από τον διευθυντή, ο οποίος και θα δώσει την άδεια αποχώρησης του/ης μαθητή/τριας.
1γ) Σε αδικαιολόγητη απουσία μαθητή/τριας ο υπεύθυνος τμήματος, ή όποιος άλλος εκπαιδευτικός είναι διαθέσιμος, ενημερώνει άμεσα τον κηδεμόνα. Σημειώνεται ότι κάθε κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει από το πρωί και έγκαιρα για την απουσία του παιδιού του. Η σχετική επικοινωνία – ενημέρωση μεταξύ εκπαιδευτικών και κηδεμόνων καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο.
1δ) Αν ο καθηγητής/ καθηγήτρια δεν προσέλθει για μάθημα, ο απουσιολόγος ή ο πρόεδρος ή άλλο μέλος του πενταμελούς μαθητικού συμβουλίου αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τον διευθυντή και να ενημερώσει στη συνέχεια τους συμμαθητές του.
1ε) Στα κενά, εφόσον αυτά δεν καλυφθούν από διαθέσιμο εκπαιδευτικό, ο απουσιολόγος ή ο πρόεδρος του πενταμελούς συγκεντρώνουν τους μαθητές/τριες του τμήματος στον χώρο του κυλικείου και ειδοποιούν τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή του για λήψη παρουσιών.
1στ) Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής ο μαθητής/τρια οφείλει να παρουσιαστεί αμέσως στον διευθυντή ή τον αναπληρωτή του και να απασχοληθεί στο γραφείο του τελευταίου.

 

2ος Άξονας
Συμπεριφορά μαθητών/ μαθητριών
Παιδαγωγικός έλεγχος

2α) Οι μαθητές/τριες υιοθετούν και επιδεικνύουν δημοκρατική συμπεριφορά. Σέβονται τους κανόνες του σχολείου συμμετέχοντας ισότιμα στη ζωή του. Αποδίδουν τον οφειλόμενο σεβασμό στους/στις εκπαιδευτικούς τους καθώς και στους συμμαθητές/ συμμαθήτριές τους.
2β) Οι μαθητές/τριες σέβονται τα δικαιώματα των συμμαθητών/τριών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών/τριών τους για διδασκαλία.
2γ) Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού, αλληλεγγύης και αγάπης.
2δ) Αποκλίσεις από τα παραπάνω αντιμετωπίζονται ως σχολικά παραπτώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2ε) Προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση της παραπάνω συμπεριφοράς των μαθητών θεωρείται αναγκαία η συνεργασία του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/την σύμβουλο σχολικής ζωής, τον διευθυντή του σχολείου, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.
2στ) Πριν από τη λήψη της όποιας, κατά περίπτωση, απόφασης, λαμβάνεται υπόψη η αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

 

3ος Άξονας
Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού Εκφοβισμού


3) Το σχολείο καλλιεργεί συστηματικά και αναπτύσσει θετικό και υγιές κλίμα συμβίωσης και συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εργάζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προλαμβάνει ή και να αντιμετωπίζει φαινόμενα βίας, σωματικής ή ψυχολογικής, εξαναγκασμού και εκφοβισμού. Το σχολείο αποδέχεται τη διαφορετικότητα προωθώντας τη συνεργασία του με την οικογένεια και φορείς.

 

4ος Άξονας
Σχολικές Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις


4) Το σχολείο οργανώνει σειρά εκδηλώσεων/ δραστηριοτήτων με απώτερο στόχο να συνδεθεί η σχολική ζωή με την ευρύτερη κοινωνική. Οι μαθητές/τριες εκφράζουν τις ιδέες τους σχετικά με εκδηλώσεις και σχολικά προγράμματα και αναλαμβάνουν την ευθύνη της υλοποίησης αυτών. Έτσι, αναδεικνύουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αποκτούν δεξιότητες και ευαισθητοποιούνται κοινωνικά.

5ος Άξονας
Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων


5) Το σχολείο βρίσκεται σε άριστη συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών/τριών. Το σχολείο ενημερώνει άμεσα τον γονέα / κηδεμόνα κάθε φορά που απαιτείται και ζητεί από αυτόν τη συνεργασία.

 

6ος Άξονας
Ποιότητα του Σχολικού χώρου


6) Το σχολείο καλλιεργεί το αίσθημα της ευθύνης στους μαθητές/τριες αναφορικά με την ποιότητα του σχολικού χώρου. Ο ποιοτικός περιβάλλων χώρος λειτουργεί θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου:
6α) Οι αίθουσες μένουν ξεκλείδωτες κατά τα διαλείμματα για να αερίζονται και φυλάσσονται από τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό. Κλειδώνονται με ευθύνη των μαθητών στα κενά, στις ώρες της γυμναστικής και κατά την μετάβαση σε άλλο χώρο (π.χ. εργαστήριο πληροφορικής) για λόγους ασφαλείας.
6β) Οι μαθητές/τριες προαυλίζονται και παραμένουν στον καθορισμένο χώρο του 2ου ΓΕΛ Κιάτου (δυτικό προαύλιο) και όχι κατά μήκος της βόρειας και ανατολικής περίφραξης του σχολικού συγκροτήματος για λόγους ασφαλείας.
6γ) Τόσο στα διαλείμματα όσο και στα κενά οι μαθητές/τριες ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων του 2ου ΓΕΛ και του 1ου ΕΠΑΛ και του Ε.Κ. Κιάτου, τα οποία συστεγάζονται.
6δ) Οι μαθητές/τριες δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο. Βοηθούν στη διατήρηση της καθαριότητας του σχολείου. Φθορές και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου δεν επιτρέπονται, γιατί, εκτός των άλλων, εθίζουν τον μαθητή/τρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Κάθε σκόπιμη φθορά ελέγχεται και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα ή τον ίδιο τον μαθητή.
6ε) Ειδικότερα, προβλέπονται κανόνες προφύλαξης από την πανδημία Covid-19. Τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, εφαρμογή αντισηπτικού κατά την είσοδο και έξοδο από τις αίθουσες. Επιπλέον, για την αποφυγή συνωστισμού η άνοδος των μαθητών/τριών γίνεται από τις πλαϊνές κλίμακες ενώ η κάθοδος από την κεντρική κλίμακα προς το κυλικείο. Ο δε προαυλισμός αυτών γίνεται σε καθορισμένο χώρο για κάθε τμήμα.

Powered by CMSimple | Επιμέλεια: Μαρία Βελέντζα - Γεώργιος Θεοφιλόπουλος