ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022

 

Συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών

Προθεσμία Υποβολής δικαιολογητικών 


Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων 


Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2022

Ανακοίνωση ΥΠΑΙΘ

Έντυπα και Οδηγίες

 ..................................

Εγκύκλιος Ενεργοποίησης Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Ανακοίνωση ΥΠΑΙΘ

Σχετική εγκύκλιος και αίτηση.

 .........................................

 

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σχετικό έγγραφο

 

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

 

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4696/12-10-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 117781/ΓΔ4/21-09-2021 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022».

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου  για το σχολικό έτος 2021-2022 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7)Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Σας παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ υποβολή προς το σχολείο των αιτήσεων - δηλώσεων μαθημάτων (Υπόδειγμα_1 αίτησης-δήλωσης μαθημάτων_2021_22ηλεκτρονικά .ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021


ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2021

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2021 ξεκινούν από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και λήγουν την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

 

«Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.»

 

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ : «Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2021»
και ΕΔΩ τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.


 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε για κάποια βασικά σημεία από σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

 « - Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και του και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ αρχίζουν από την Παρασκευή 25 Ιουνίου και θα λήξουν πριν τα τέλη του Ιουλίου.

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), από την Παρασκευή 25 Ιουνίου ως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου.

- Κάθε υποψήφιος (ο ίδιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο) θα προσέρχεται στο Λύκειό του, θα ταυτοποιείται σε αυτό και κατόπιν θα δημιουργεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας (password)»

 - Οι υποψήφιοι ΓΕΛ που εξετάστηκαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο.

 - Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή

 - Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

 - Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ το 2019 ή το 2020, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και τη Βεβαίωση συμμετοχής έτους 2019 ή 2020. Σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.»

Σας υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 28/06/2021, λόγω των Πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ που διεξάγονται στο Συστεγαζόμενο 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ, η είσοδος στο σχολείο θα επιτρέπεται μετά τις 12:00 .

  ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

 


 

Οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων - Μέτρα προστασίας και self-test

 


 

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021

 


 

Πρόγραμμα πανελλαδικών Εξετάσεων 202Α) ειδικών μαθημάτων  και  Β) πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ

 

 

 

Προκηρύξεις και έγγραφα σχετικά με τις εξετάσεις

 

Αστυνομικών Σχολών 2021

 

Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2021

 

Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 2021

 

Στρατιωτικών Σχολών 2021

 

ΤΕΦΑΑ 2021

 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2021

 


 

Αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ της χώρας και συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2021

 

Καθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για Στρατιωτικές/ Αστυνομικές σχολές 2021

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, στην προθεσμία από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ

 

Στο ίδιο διάστημα (8-3-2021 μέχρι 19-3-2021) δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

 


 

Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

 

Η ανακοίνωση ΥΠΑΙΘ και η Υ.Α. για τα ΓΕΛ

 


 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ, Εγκύκλιος, Σχετική Ιστοσελίδα ΥΠΑΙΘ.

 


 

Υποβολή μόνο από μαθητές της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021. Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ. Σχετικές οδηγίες και έντυπα.

 


 

ΜΟΝΟ οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση στην προθεσμία από την Τετάρτη 25 ως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Οι απόφοιτοι θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση σε προθεσμία που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο.

 


 


 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΕΤΟΥΣ 2020

 

Ιστότοπος του ΥΠΑΙΘ και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για τις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 


 

Προκηρύξεις και έγγραφα σχετικά με τις εξετάσεις

 

Αστυνομικών Σχολών

 

Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 

Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

 

Στρατιωτικών Σχολών

 


 

ΤΕΦΑΑ

 


 

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 (και στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ)

 

 

 

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020

 

Δελτίο Τύπου & όλα τα απαραίτητα αρχεία του ΥΠΑΙΘ ΕΔΩ

 

Εγκύκλιος ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (μαθητές ή απόφοιτοι) ΕΔΩ. (Σύντομες ΟΔΗΓΙΕΣ & έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ υποψηφίου/ας)

 

Εγκύκλιος ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (μόνο απόφοιτοι) ΕΔΩ. (Σύντομες ΟΔΗΓΙΕΣ & έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ υποψηφίου/ας)

 


 

Έγγραφα  - Αιτήσεις για τα 3 μουσικά τμήματα

 

Μουσικά ΝΕΟ , Μουσικά ΠΑΛΑΙΟ, κατάλογος Μουσικών Οργάνων

 


 

Υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Εγκύκλιος για την Υποβολή δικαιολογητικών για ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ή γραπτή ΕΞΕΤΑΣΗ υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 ΕΔΩ .