ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχ. Δνση: Περιοχή Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 20200 Κιάτο

Τηλ: 2742021643

FAX:  2742021643

email: mail@2lyk-kiatou.kor.sch.gr